hurt tooth

Úrazy zubů a bezpečnost při sportu

Nehody se stávají, a proto je důležité řídit se doporučeními pro zajištění bezpečnosti zubů a vědět, které úrazy (jako např. vyražený zub) vyžadují naléhavé ošetření.