OTÁZKY A ODPOVĚDI OHLEDNĚ LABORATORNÍCH A KLINICKÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE OHLEDNĚ ÚČINKŮ ZUBNÍ PASTY A ÚSTNÍ VODY NA VIRUS COVID-19

Přečtení tohoto článku vám zabere 5,5 minut

Obsah

  1. Obecné otázky
  2. Otázky týkající se zubních past
  3. Ústní voda / ústní sprej

Nedávné studie vedené společností Colgate-Palmolive naznačují, že některé produkty ústní hygieny mohou přispívat k dočasnému snížení množství SARS-CoV-2, viru způsobujícího onemocnění covid-19, v ústech. Laboratorní zkoušky prokázaly, že některé druhy zubní pasty s obsahem zinku, fluoridu cínatého a také ústní vody s obsahem cetylpyridiniumchloridu (CPC), peroxidu vodíku, chlorhexidinu nebo fluoridu cínatého / aminfluoridu neutralizují virus o více než 99 %. Klinická zkouška provedená preprocedurálně u pacientů pozitivních na covid-19 ukázala, že určité ústní vody obsahující cetylpyridiniumchlorid (CPC) spolu se zinkem, peroxidem vodíku nebo chlorhexidinem významně snižují množství viru v ústech až po dobu 60 minut po výplachu. Usilovně pracujeme na tom, abychom zjistili, jak tento prvotní výzkum využít pro dočasné snížení množství viru v ústech, a co to pro spotřebitele znamená. Důležité ovšem je, že přestože neexistují důkazy o tom, že by mohly testované produkty sloužit k prevenci nebo léčbě onemocnění covid-19 nebo úlevě od jeho příznaků, a že tyto produkty nejsou určeny k použití pro tyto účely, pravidelné čištění zubů a výplachy ústní dutiny mohou významně přispívat k zajištění čistoty a zdraví ústní dutiny. Čtěte dále a seznamte se s odpověďmi na některé z nejčastějších otázek na toto téma.

Obecné otázky:

 

1. Mohou mne produkty ústní hygieny chránit před infekcí onemocněním covid-19 nebo jeho přenosem?

Je-li ve vašich ústech přítomnost viru covid-19 zjištěna, pak jste virus již chytli. V současné době neexistují důkazy o tom, že by vás mohly produkty ústní hygieny chránit před infikováním virem. K určení, zda snížení množství viru ve slinách, které se mohou přenášet při mluvení, zpěvu a kašli, může přispět ke snížení rizika přenosu na ostatní, jsou zapotřebí další studie.

2. Mohou produkty ústní hygieny přispět ke zmírnění příznaků onemocnění covid-19 nebo k rychlejšímu zotavení?

Ne. Neexistují žádné důkazy, že by používání produktů ústní hygieny mohlo přispět ke zmírnění příznaků onemocnění covid-19 nebo k rychlejšímu zotavení. K délce a závažnosti průběhu onemocnění covid-19 přispívá mnoho faktorů, a to včetně odolnosti vašeho imunitního systému. Naše produkty nejsou určeny k prevenci, léčbě nebo zajištění úlevy při onemocnění covid-19 ani nejsou pro tyto účely schváleny.

3. Které zubní pasty a ústní vody neutralizovaly SARS-CoV-2 při laboratorních testech o 99 % a více?

Testované zubní pasty zahrnují složení s obsahem zinku, fluoridu cínatého nebo aminfluoridu.

Testované ústní vody a spreje zahrnovaly určitá složení s obsahem 0,075 % cetylpyridiniumchloridu (CPC), 1,5 % peroxidu vodíku, 0,12 % chlorhexidinu nebo fluoridu cínatého / aminfluoridu.

4. Které ústní vody v úvodním klinickém hodnocení významně snižovaly množství viru v ústech po dobu až 60 minut?

Testovaná složení byla následující: s obsahem (1) 1,5 % peroxidu vodíku, (2) 0,12 % chlorhexidinu a (3) 0,075 % cetylpyridiniumchloridu (CPC) a 0,28 % zinku.

5. Co znamená „neutralizovat virus“?

„Neutralizovat virus“ znamená, že virus je sice u hostitele přítomen, ale není infekční a již se nemůže množit.

6. Jak pomáhají produkty ústní hygieny virus neutralizovat?

Aktuální výzkum naznačuje, že testované produkty ústní hygieny narušují virový obal a rozpouštějí jej. Ztráta nebo poškození vnější ochranné vrstvy zabraňuje viru přichytit se k buňkám a infikovat je.

7. Měli bychom si vyčistit zuby nebo vypláchnout ústa, než jdeme ven nebo než se setkáme s jinými osobami?

Ústní hygiena by měla být součástí každodenní osobní hygieny. Za účelem prevence přenosu viru je nutné i nadále používat roušky, udržovat odstup a mýt si ruce. Momentálně nejsou k dispozici důkazy, že by čištění zubů nebo výplachy ústní dutiny sloužily k prevenci nebo léčbě onemocnění covid-19 nebo úlevě od jeho příznaků. K určení, zda snížení množství viru ve slinách, které se mohou přenášet při mluvení, zpěvu a kašli, může přispět ke snížení rizika přenosu na ostatní, jsou zapotřebí další studie. Pravidelné čištění zubů a výplachy ústní dutiny jsou pro zachování zdraví ústní dutiny zcela zásadní. V tomto ohledu hodláme realizovat další studie, abychom posoudili, jak lze čištěním zubů a výplachy ústní dutiny ovlivňovat množství viru v ústech.

8. Jakým způsobem mohou laboratorní testy ukázat, co se děje v lidských ústech?

Laboratorní testování probíhá tak, aby ukázalo, zda dokážou testované produkty neutralizovat virus SARS-CoV-2. Společnost Colgate-Palmolive provádí další klinický výzkum, aby zjistila, zda se obdobné výsledky vyskytnou i v ústech, aby pomohly neutralizovat a dočasně snížit hladinu viru.

9. Testovali jste i konkurenční produkty?

Testovali jste i konkurenční produkty?

10. Pokud si vyčistím zuby nebo vypláchnu ústa ústní vodou, musím používat roušku?

Ano. Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí USA (CDC) doporučují každému, aby za účelem zmírnění přenosu viru covid-19 používal obličejovou roušku. I nadále se řiďte pokyny, které přispívají k prevenci nákazy a přenosu viru covid-19, jako např. používání roušky, dodržování odstupu a mytí rukou.

11. Má čištění zubů nebo výplachy úst ústní vodou nějaký vliv na protilátky?

Ne, čištění zubů ani výplachy úst ústní vodou nebudou mít žádný vliv na protilátky.

 

Otázky týkající se zubních past

 

12. Neutralizuje každá zubní pasta virus, který způsobuje onemocnění covid-19?

U vybraných zubních past, jejichž složení obsahovala zinek, fluorid cínatý nebo aminfluorid, jsme uskutečnili laboratorní studie, abychom zjistili, zda neutralizují virus, který je původcem onemocnění covid-19. Nemáme k dispozici údaje o jiným pastách, které tyto ingredience neobsahují.

13. Ovlivňuje čištění zubů v ústech množství viru, který způsobuje onemocnění covid-19?

Přestože jsou výsledky laboratorních testů na SARS-CoV-2 povzbudivé, bez příslušného klinického hodnocení nelze říci, že se tyto účinky vyskytnou i v ústech. V rámci našeho klinického programu právě testujeme subjekty s pozitivními testy na covid-19, abychom zjistili, zda čištění zubů s pomocí určitých zubních past dočasně sníží množství viru v ústech.

14. Po jakou dobu snižují testované zubní pasty množství viru, který způsobuje onemocnění covid-19, v ústech?

V současnosti provádíme další výzkum, abychom zjistili, zda k neutralizaci viru, která proběhla v laboratorních podmínkách, dojde také v ústech.

 

Ústní voda / ústní sprej:

 

15. Neutralizuje každá ústní voda nebo ústní sprej virus, který způsobuje onemocnění covid-19?

U vybraných složení ústních vod / ústních sprejů s obsahem 0,075 % cetylpyridiniumchloridu (CPC), 1,5 % peroxidu vodíku, 0,12 % chlorhexidinu nebo fluoridu cínatého / aminfluoridu jsme uskutečnili laboratorní studie, abychom zjistili, zda neutralizují virus, který způsobuje onemocnění covid-19? Nemáme k dispozici údaje o jiným ústních vodách nebo sprejích, které tyto ingredience neobsahují.

16. Snižuje každá ústní voda nebo ústní sprej dočasně množství viru v ústech?

U složení s obsahem (1) 1,5 % peroxidu vodíku, (2) 0,12 % chlorhexidinu a (3) 0,075 % cetylpyridiniumchloridu (CPC) a 0,28 % zinku jsme provedli úvodní testování a s potěšením můžeme oznámit jejich účinnost ve smyslu dočasného snižování množství viru v ústech. Jiné produkty jsme netestovali.

17. Funguje chlorhexidin (CHX) 0,12 % a 0,2 % stejně jako peroxid vodíku?

Účelem laboratorní studie nebylo porovnávat účinnost různých produktů. Sloužila k výzkumu schopnosti produktů neutralizovat virus SARS-CoV-2.

18. Do jaké míry sníží výplach úst ústní vodou nebo použití ústního spreje množství viru v ústech?

Laboratorní testy ukázaly, že při kontaktu v délce 30 nebo 60 sekund některé ústní vody, a to včetně těch s obsahem cetylpyridiniumchloridu, neutralizovaly virus, který způsobuje onemocnění covid-19, o 99,9 %. Nejprve jsme provedli úvodní klinické hodnocení, abychom určili, zda se účinek neutralizace projeví dočasným snížením viru v ústech. Bylo ověřeno, že u testovaných ústních vod tomu tak je. Výsledky studie z úvodního klinického hodnocení uskutečněného u vybraných složení ústních vod ukazují, že výplach ústní dutiny dle pokynů zajišťuje okamžitý účinek, při kterém dochází k významného snížení množství viru v ústech. Tyto snížené hladiny viru vydrží po dobu až 30 a 60 minut po výplachu, přičemž hladiny bezprostředně po výplachu jsou nejnižší.

19. Chrání výplach úst ústní vodou před onemocněním covid-19?

Přestože úvodní klinické hodnocení prokázalo dočasné významné snížení hladiny viru v ústech při použití určitých ústních vod, které se udrží po dobu 30 a 60 minut po výplachu, momentálně neexistují žádné důkazy, že by výplach úst ústní vodou nebo použití ústního spreje chránilo před nákazou nebo přenosem onemocnění covid-19. Pravidelné výplachy úst nicméně hrají důležitou roli v zachování zdraví ústní dutiny. Odborníci v péči o zuby doporučují používat ústní vodu jako součást každodenní ústní hygieny.