Maria Ryan, Vice President and Chief Dental Officer

 

 

Maria Ryan

DDS, PhD
Viceprezidentka a ředitelka oddělení zubního lékařství

Maria Emanuel Ryan, DDS, PhD je viceprezidentka společnosti Colgate-Palmolive a vedoucí jejího oddělení zubního lékařství. Dohlíží na zubní a kožní klinické organizace, řízení znalostí, vědeckou komunikaci a tým pro biořešení a poskytuje jim vedení.
Předtím působila jako profesorka a vedoucí katedry ústní biologie a patologie na Stony Brook University, kde se aktivně věnovala výučbě, klinické praxi a výzkumu. Je bývalou předsedkyní Americké asociace pro zubní výzkum (AADR). Maria Ryan získala několik ocenění včetně národní ceny za výzkum udělované instituty NIH a ocenění pro lékaře-vědce. Získala ocenění za nové vedení ve stomatologii od Zubní asociace státu New York a také získala ocenění za celoživotní dílo od Americké zubní asociace. Maria Ryan byla první vítězkou ocenění Victress Health Award, kterou získala v Berlíně v roce 2010 za svoje úsilí ve výuce a výzkumu
v oblasti ženského zdraví. Je významnou absolventkou Fakulty zubního lékařství na Stony Brook University a byla členkou programu pro ženy Hedwig van Ameringen Executive Leadership in Academic Medicine (ELAM) na Lékařské fakultě na Drexel University. Maria Ryan je přednášející i autorka známá v USA i na mezinárodní úrovni, která se objevila v různých médiích, kde diskutovala na téma role zubního lékaře v poskytování optimální celkové zdravotní péče.