Bayardo Garcia Godoy, DMD, MSc

 

 

Bayardo Garcia Godoy

DMD, MSc
Vedoucí technický partner

Bayardo Garcia Godoy v současnosti pracuje jako vedoucí partner pro klinický výzkum se zaměřením na globální klinické studie ústní hygieny v centru pro globální technologie společnosti Colgate-Palmolive. Zodpovídá za systémy správy údajů, vývoj protokolů a psaní a úpravu rukopisů, správu komponentů ověření koncepce, klinickou bezpečnost před i po uvedení na trh a studie účinnosti. Účastní se procesu úpravy a odevzdávání protokolů místním a mezinárodním výborům pro bioetiku, náboru potenciálních dobrovolníků, věnuje se správě informovaného souhlasu, vzdělávání účastníků studií podle protokolů a správné dokumentaci, uchovávání, poskytování a likvidaci materiálů pro testovací studie.

Bayardo navíc vede interní klinický program a prokázal svou odbornou způsobilost i při vykonávání praktických klinických vyšetření, správné dokumentaci, podávání zpráv o bezpečnosti produktů a nepříznivých udalostech a také při odevzdávání přesných dokumentů k ukončení studie sponzorující organizaci a regulačním subjektům. Toto všechno v souladu se schválenými protokoly pro výzkum, federálními předpisy a pravidly a postupy daného sponzora.