Colgate Total toothpaste and oral care products closing navigation symbol
Menu
LEPŠÍ ZDRAVÍ ÚSTNÍ DUTINY JE ZDE
Colgate total®

ZUBNÍ PASTA COLGATE TOTAL® S TRIKLOSANEM: OSVĚDČENÁ VOLBA ZUBNÍCH LÉKAŘŮ

Zubní pasta Colgate Total® je již více než 20 let důvěryhodnou volbou pro zdravé zuby a dásně. Celosvětově je to značka, kterou nejvíce doporučují zubní lékaři.

Zubní pasta Colgate Total® má unikátní složení s obsahem 0,3 % antibakteriální složky triklosan, která působí proti škodlivým bakteriím plaku – příčině většiny běžných zdravotních problémů v dutině ústní.

O zubní pastě Colgate Total® bylo publikováno více recenzovaných klinických studií než o jakékoli jiné zubní pastě na světě. Bezpečnost a účinnost zubní pasty Colgate Total® podporuje více než 90 klinických studií, kterých se zúčastnilo více než 20 000 lidí, a také široká řada hodnocení bezpečnosti. Náš výzkum byl sdílen s regulatorními orgány po celém světě, které souhlasili s bezpečností a účinností použití triklosanu v zubní pastě.

Je klinicky prokázáno, že zubní pasta Colgate Total® účinkuje lépe než jiné zubní pasty při snižování množství bakterií způsobujících potíže s dásněmi. Rovněž byla klinicky potvrzena 12hodinová ochrana proti plakovým bakteriím. Zdravé dásně jsou důležité. Pokud jim není věnována náležitá péče, mohou problémy s dásněmi vyústit v parodontitidu (zánět dásní), což je závažnější a škodlivější stadium infekce, které může vést ke ztrátě zubů a úbytku kostní tkáně. Čištění zubů běžnou fluoridovou zubní pastou nezajišťuje na rozdíl od zubní pasty Colgate Total® ochranu před baktériemi, což ovlivňuje stav dásní, zubů a celé ústní dutiny. To má svůj význam s ohledem na důležitost zdravé ústní dutiny a rozvíjející se vědecký výzkum zaměřený na souvislost zdravé ústní dutiny s celkovým zdravotním stavem.

Skupina Cochrane Oral Health Group nedávno provedla a publikovala důkladné nezávislé hodnocení zdravotního přínosu triklosanu/kopolymeru, což je účinná antibakteriální složka v zubní pastě Colgate Total®. Hodnocení skupiny Cochrane posuzovalo 30 studií z let 1990 až 2012 a zahrnovalo 14 835 účastníků (Riley & Lamont 2013). Výsledná data zdůraznila mnoho přínosů používání fluoridové zubní pasty s triklosanem/kopolymerem a závěrem hodnocení bylo, že studie trvající až tři roky neposkytují žádné důkazy o jakýchkoli škodlivých účincích spojených s používáním zubních past s triklosanem/kopolymerem. Hodnocení skupiny Cochrane mimo jiné zjistilo, že používání fluoridové zubní pasty s triklosanem/kopolymerem po dobu šesti a více měsíců zajistilo významně lepší ochranu ústní dutiny než používání fluoridové zubní pasty, která triklosan/kopolymer neobsahuje.

Aktualizace srpen 2017

JAK JE MOŽNÉ, ŽE TRIKLOSAN V ZUBNÍ PASTĚ JE BEZPEČNÝ, ALE V MÝDLE NE?

Colgate Total® je nejšířeji testovaná a hodnocená zubní pasta na světě. Zabývá se jí více publikovaných a recenzovaných klinických studií než jakoukoliv jinou zubní pastou. Spotřebitelé používající zubní pastu Colgate Total® mohou plně důvěřovat bezpečnosti naší zubní pasty a jejím přínosům v boji s onemocněním dásní a v péči o celou ústní dutinu.

Proč se tedy v tisku objevují otázky týkající se bezpečnosti zubní pasty Colgate Total®? Celý problém především zažehlo nově vydané rozhodnutí amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA), který se však nevztahuje na zubní pasty, ale na mýdla.

Úřad FDA zavádí 6. září 2017 své konečné rozhodnutí o spotřebitelských antibakteriálních přípravcích na mytí rukou, které zakazuje užívání triklosanu a dalších 18 antibakteriálních složek. Úřad FDA nedospěl k závěru, že by dané složky byly nebezpečné či neúčinné. Zjistil však, že výrobci mýdel nepředložili požadované bezpečnostní důkazy nebo dostatečně průkazné údaje o tom, že tyto výrobky jsou účinnější než používání běžného mýdla a vody. V pokynu, který doprovází nové rozhodnutí, Úřad FDA poznamenal, že výrobci, kteří chtějí nadále používat tyto složky, musí předložit požadovanou dokumentaci prostřednictvím schvalovací procedury žádosti o uvedení nového léčiva na trh (New Drug Application nebo také NDA).

Zubní pasta Colgate Total® již byla schválena Úřadem FDA prostřednictvím procedury NDA, což je stejný důkladný přezkum, který agentura provádí pro léky na předpis.

Po rozsáhlém hodnocení Úřad FDA rozhodl, že zubní pasta Colgate Total® poskytuje značný léčebný přínos a je pro spotřebitele bezpečná¹. Schválení NDA pro zubní pastu Colgate Total® zůstává zcela beze změn.

Hodnocení bezpečnosti zubní pasty Colgate Total® v rámci procedury NDA, stejně jako u jakéhokoli nového léku, vyžaduje důkladné vyhodnocení širokého spektra toxikologických parametrů, jako jsou karcinogenní účinky, reproduktivní a vývojová toxicita, dráždění očí a kůže a krátkodobá i dlouhodobá toxicita. Původně předložená dokumentace k NDA pro zubní pastu Colgate Total® obsahovala 98 svazků a zahrnovala více než 100 toxikologických studií.

A to není vše. Schválení NDA rovněž vyžaduje průběžné sledování a aktualizování údajů o bezpečnosti, které společnost Colgate musí každý rok předkládat úřadu FDA.

Veškerá váha vědeckých důkazů shromážděných za 25 let nadále podporuje bezpečnost a účinnost zubní pasty Colgate Total®. Je to jediná zubní pasta, která prošla schvalovací procedurou NDA Úřadu FDA a byla zároveň uznána Americkou asociací dentistů (American Dental Association, ADA) jakožto bezpečný a účinný prostředek k prevenci gingivitidy (zánětu dásní). Zákazníci si mohou být jisti svou volbou zubní pasty Colgate Total®.

¹ V České republice je zubní pasta Colgate Total® prodávána jako kosmetický přípravek nezajišťující léčebný přínos.